Ukrajinska kriza, menjačnice i devizni kurs

S početkom ukrajinske krize počele su i gužve u srpskim menjačnicama. Ima li evra i po kom kursu dva su pitanja koja su građani najčešće postavljali poslednjih dana februara i početkom marta. A bilo je menjačnica koje su otkupni kurs držale iznad srednjeg, a prodajni i na nivou od 122 dinara za evro. Narodna banka Srbije u javnosti je prvo reagovala saopštenjem podsetivši da devizni kurs u menjačnicama sme da se kreće u okvirima od +/- 1,25 odsto u odnosu na zvaničan srednji kurs NBS. Potom je reagovala izmenivši Odluku o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, koja je inače u primeni od 1. januara 2019. godine, ograničivši i proviziju na prodajni kurs.

Tako sada, po novom, devizni kurs evra sme da se kreće u pomenutom rasponu od +/- 1,25 odsto u odnosu na srednji kurs, uz mogućnost naplate provizije od maksimum jedan odsto i pri otkupu, i pri prodaji evra. Ovi iznosi provizija, inače, važe i za druge strane valute, dok se odstupanje od 1,25 odsto nagore i nadole od srednjeg kursa primenjuje i dalje samo na evro.

Uravnotežena kupovina i prodaja

Od početka ukrajinske krize, 24. februara, do 6. marta menjačnice su od građana otkupile 174,6 miliona evra, podatak je Narodne banke Srbije. Približno isti iznos je, u pomenutom periodu i prodat građanima, razlika je samo u broju transakcija. Kod otkupa od građana zabeleženo je mnogo transakcija u manjim iznosima ‒ ukupno milion i 300 hiljada. Kod prodaje evra građanima, međutim, zabeleženo je manje od trećine tog broja transakcija.

„Menjačnice, koje inače rade po principu prodaje ono što otkupe i kojih ima više od 2.000 sa još više svojih zastupničkih mesta, otkupile su 174,6 miliona evra od 24. februara do 6. marta, za šta imamo operativne podatke“, istakla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na vanredno organizovanoj konferenciji za medije, 8. marta odmah po povratku sa Kopaonik biznis foruma.

U istom periodu menjačice su, istakla je guverner NBS, prodale gotovo identičnu količinu evra.

Izgleda, kaže, da je gotovo uravnotežena prodaja i kupovina evra.

„Ali, ako vam kažem da je kod otkupa bilo 1,3 miliona transakcija, to znači da je preko menjačnica prodato mnogo malih iznosa. A da je u samo 370.000 transakcija, dakle u gotovo tri puta manje transakcija, taj ukupan iznos nekome prodat. Dakle, veliki je broj ljudi koji veruju svojoj državi i po potrebi prodaju evre kada im to zatreba, ne sumnjajući da će, kada im to zatreba, moći ponovo da kupe evro po gotovo istom kursu. Ali, ovih 3700.000 transakcija govori o tome, da to slikovito kažem, onaj ko je večito gladan nikada se nije najeo. Ne možete da kupite evre za ceo život. A nemate ni razloga to da radite jer je u Srbiji odnos dinara i evra stabilan“, istakla je Tabaković.

Ova vanredna konferencija za novinare usledila je posle nekoliko javnih upozorenja Narodne banke Srbije nakon pritužbi građana, kada je najavljena i kontrola rada menjača.

NBS je 4. marta, obelodanila da je krenula u kontrolu menjačnica na osnovu, kako je navedeno „sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu sa rasponom predviđenim odlukama NBS prema kojima prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25 odsto, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25 odsto“.

Ograničavanje provizije

Ovo je praktično bilo upozorenje menjačima koji primenjuju kurs mimo propisa da, uz prekršajnu prijavu, rizikuju i da ostanu bez dozvole za rad. Potom sledi već pomenuta vanredna konferencija za novinare. A, samo dva dana kasnije, 10. marta, u Službenom glasniku osvanuo je novi podzakonski akt – izmene i dopune                         Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova. Njom je Narodna banka Srbije ukinula menjačima neograničenu proviziju na prodajni kurs evra, ali i prodajne kurseve druge strane efektive.

Odluka se primenjuje od 11. marta 2022.

„Za obavljanje menjačkih poslova menjač može naplatiti proviziju koja se primenjuje na dinarsku protivvrednost efektive po kupovnom, odnosno prodajnom kursu koji važi na dan otkupa, odnosno prodaje. Pri otkupu, odnosno prodaji efektive, javni poštanski operator i ovlašćeni menjač mogu od fizičkih lica naplatiti proviziju u iznosu najviše jedan odsto“, navodi se u novoj Odluci o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova

Do 11. marta je važilo pravilo da menjači smeju da zaračunavaju proviziju od jedan odsto pri otkupu strane efektive od građana, dok provizija pri prodaji evra i drugog stranog novca nije bila ograničena.

Devizni kurs evra u menjačnicama formira se tako što su dozvoljena odstupanja od srednjeg kursa najviše 1,25 odsto naviše i naniže, i na to može da se doda provizija od jedan odsto i prilikom prodaje i prilikom otkupa evra.

Da bude vidljivo

Provizija se iskazuje odvojeno od deviznog kursa koji primenjuje menjačnica i ne sme da se menja tokom radnog dana.

„Menjač je dužan da na početku radnog vremena istakne obaveštenje o visini najvećeg procenta provizije, koji ne može biti veći od jedan odsto, tako da ono bude vidljivo za stranke i to na istom mestu i na isti način kao što je istaknuta kursna lista, kao i da proviziju naplaćuje do visine procenta naznačenog u tom obaveštenju, s tim da ovo obaveštenje ne može menjati u toku radnog vremena“, navodi se u odluci.

U ovoj odluci stoji i da ovlašćeni menjač „mora da poseduje video-snimke za najmanje deset poslednjih radnih dana, s naznačenim tačnim vremenom, koji su sačinjeni u toku radnog vremena svakog menjačkog mesta i u čijem su središtu (fokusu) fizička lica koja vrše transakcije“. Međutim, ova obaveza posedovanja video-snimka datira još iz 2020. godine i nije novina sada uvedena, iako se u javnosti sve češće pominje.

Podsetimo, guverner NBS Jorgovanka Tabaković je, govoreći o kontrolama rada menjačnica tokom gostovanja na jednoj televiziji (TV Pink, 10. mart 2022.) istakla da su se „u jednoj menjačnici u Novom Sadu obavile dve transakcije za jednu osobu u iznosu od 137.000 evra“.

„Jednom čoveku prodato je 100.000 evra i izvršena još jedna transakcija od 37.000 evra. Menjačnica će biti zatvorena ukoliko nema snimak za tu transakciju i precizne podatake o tome ko je podizao novac“, poručila je tada Tabaković.

Ipak, uvođenje provizije nije jedina promena dosadašnje odluke kao podzakonskog akta koji je regulisao obavljanje menjačkih poslova.

Čiji je softver

Novine su uvedene i po pitanju softvera koje koriste ovlašćeni menjači. Ali, ova odredba počeće da se primenjuje od 1. aprila ove godine.

Ovlašćeni menjači, naime, u svom radu mogu da koriste softver Narodne banke Srbije ili softver banke (jedne od banaka) sa kojom imaju zaključen ugovor, dok javni poštanski operator mora da koristi sopstveni softver.

„Softveri iz ovog stava treba da sadrže tehnološko aplikativna rešenja koja omogućavaju obavljanje menjačkih poslova na propisan način, uključujući i utvrđivanje i primenu kurseva i provizija ovlašćenog menjača i javnog poštanskog operatora“, navodi se u odluci.

Softver treba, navodi se, da obezbedi i beleženje, čuvanje i dostavljanje Narodnoj banci Srbije svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima.

____________________________________________

Softver i šta se odnosi na banke

Deo ovog podzakonskog akta oko softvera za menjačke poslove odnosi se i na banke.

„Za obavljanje menjačkih poslova banka i javni poštanski operator koriste sopstveni softver, koji treba da obezbedi i beleženje, čuvanje i stavljanje na uvid Narodnoj banci Srbije pri vršenju kontrole menjačkog poslovanja svih podataka na nivou pojedinačne transakcije o obavljenim menjačkim poslovima banke, odnosno javnog poštanskog operatora koji su propisani ovom odlukom“, stoji u Odluci.

Takođe, predviđa se da je banka „dužna da vodi evidenciju o zaključenim i izmenjenim, odnosno raskinutim ugovorima o korišćenju softvera sa ovlašćenim menjačima“, kao i da jednom mesečno Narodnoj banci Srbije dostavlja izvod iz te evidencije.

„Banka čiji softver ovlašćeni menjači koriste u obavljanju menjačkih poslova dužna je da Narodnoj banci Srbije dostavi specifikaciju tog softvera i to najkasnije 15 dana pre početka korišćenja tog softvera od strane ovlašćenih menjača, odnosno njegovog stavljanja u funkciju, kao i pre svake izmene tog softvera u odnosu na njegovu prethodnu verziju“, predviđeno je novom odlukom NBS.

______________________________________________

Devizne rezerve i prosečan kurs

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju januara 2022. godine iznosile 16,11 milijardi evra.

„NBS ima rezerve da brani ovaj kurs i to ne samo na mesec ili dva već mnogo duže“, više puta je ukazala guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Zvaničan srednji kurs evra je u trenutku nastanka ovog teksta (15. mart 2022. godine) na nivou od 117,65 dinara za evro. Prosečan srednji kurs evra je ispod 118 dinara još od aprila 2019. godine, pokazuje statistika NBS.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde