Razgovaramo sa Aleksandrom Rašić, članicom IO UniCredit Banke

UniCredit Banka u Srbiji jeste prvi izbor najvećem broju kompa- nija, što je nešto čime se veoma ponosimo. S druge strane, jasno je da smo takav uspeh postigli velikim zalaganjem, radom i trudom, a poverenje koje nam kompanije daju, sticalo se 20 godina i prava je nagrada za nas. Klijenti nas prepoznaju, jer smo banka koja sluša i odgovara na njihove potrebe, kontinuirano pruža stabilan i siguran oslonac, te ne čudi činjenica da smo prvi izbor za 75 od 100 najvećih kompanija. Ono što nas izdvaja u segmentu korporativnog bankarstva je stalno praćenje trendova na tržištu, efikasna usluga i moderni i inovativni proizvodi, kaže u razgovoru za „Svet bankarstva i investicija” Aleksandra Rašić, direktorka Sektora korporativnog i investicionog bankarstva i članica Izvršnog odbora UniCredit Banke.

Ono što Banku izdvaja je i savetodavna usluga korporativnih klijenata, jer činite spoj iskustva u transakcijama i poznajete lokalno tržište. Koliko je to važno?

Osim pružanja sigurnosti i efikasnosti u poslovanju, savetodavna uloga je jedna od osnovnih koju mi kao banka imamo na tržištu. Naše iskustvo u transakcijama različitog obima i kompleksnosti je izuzetno bogato, dok se možemo osloniti i na iskustvo naše Grupe, koje nam govori da za različite transakcije postoji praktično nebrojeno modela rešenja. Ipak, svako od tih rešenja se definiše prema zahtevima i potrebama klijenta i lokalnog tržišta, zbog čega je izuzetno važno veliko poznavanje i praćenje domaćih okolnosti. Ono što sa sigurnošću mogu da kažem, jeste da se mi u UniCreditu u svakom trenutku trudimo da budemo na raspolaganju klijentima kao podrška i zajedno nađemo najbolji model rešenja.

Digitalizacija se u većini velikih kompanija podrazumeva, šta je to što nedostaje da ona bude u potpunosti prihvaćena kod svih velikih? Zašto privreda okleva?

Važno je shvatiti da digitalizacija jeste korak ka olakšavanju poslovanja, ka bržem,

efikasnijem i sigurnijem radu. Ono što mogu da kažem za UniCredit Banku jeste da po pitanju digitalizacije apsolutno nema oklevanja – usvojena je na svakom nivou našeg poslovanja. Cilj nam nije samo da uvedemo digitalne alate, već da ih aktivno koristimo, kako bi naši klijenti mogli na brz i jednostavan način da rešavaju sve finansijske potrebe, dok sa druge strane znaju da je svaka transakcija potpuno bezbedna. Kontinuirano radimo na optimizaciji i pojednostavljenju procesa rada, kako bismo u ovom kompleksnom vremenu bili što jednostavniji za klijente i to je nešto čemu ćemo težiti i u narednom periodu.

Šta su razlozi, zašto faktoring nije više zastupljen u Srbiji?

Postoji više od jednog razloga koji umanjuju brzinu razvoja faktoringa u Srbiji. Jedan deo uzroka vezan je za regulatorna ograničenja, u smislu značajnog usporavanja procesa, a ponekada i onemogućavanja realizacije (kada učesnici nisu voljni da učestvuju u razmeni podataka). Takođe, Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza ne prepoznaje faktoring kao poseban vid plaćanja, te se isti rokovi (od maksimum 60 dana odloženog plaćanja) primenjuju i na faktoring poslove, što donekle onemogućava pun potencijal ovog proizvoda, čija je svrha upravo da omogući duže rokove kupcima.

Dodatno, do sada je za obveznike korišćenja CRF (centralnog registra faktura) proces faktoringa kroz taj sistem bio isuviše komplikovan (ako ne i nemoguć) za bilo koji ozbiljniji obim faktura.

Ono što je važno napomenuti je da UniCredit Banka kroz svoju osnovnu aktivnost, u sekciji za faktoring pri Privrednoj komori Srbije (PKS), aktivno učestvuje u inicijativi za optimizaciju regulatornog okvira po ovim i mnogim drugim pitanjima i iskreno se nadamo pozitivnim izmenama u skorijoj budućnosti.

Pored regulatornih, postoje ili su postojala, i tehnička ograničenja. Naime, postoji značajna razlika u kompleksnosti sprovođenja ovog proizvoda u zavisnosti od toga da li Banka/Faktor ima adekvatne (IT) alate i od stepena digitalizacije. Mi smo, kao banka, u tom smislu krajem 2021. napravili značajan iskorak napred i danas nudimo jednu od najnaprednijih IT platformi za faktoring na tržištu.

Konačno, iako se u tom smislu situacija značajno promenila u poslednjih 10 godina, potrebno je i dalje edukovati tržište, kako bi sva ona pravna lica koja imaju realnu potrebu za korišćenjem ovog proizvoda imala dovoljno informacija, znanja, ali i jasan obračun efekata za njihov posao, što mi vrlo aktivno radimo.

UniCredit Banka Srbija je deo Grupe i koja kao takva ima prednost jer među prvima može da ukaže, ali i primeni ono što je trend. To je u slučaju najsavremenije faktoring e-platforme WoCa za procesuiranje faktoring proizvoda koja je dostupna i za korporativne klijente u Srbiji. Koje su za kompaniju prednosti korišćenja ove jedinstvene e-platforme?

Kako sam već u prethodnom odgovoru istakla, krajem prethodne godine razvili smo jedinstvenu platformu – WoCa, kao trenutno najsavremeniju e-platformu za procesuiranje faktoring proizvoda.

Platforma omogućava da na jednostavan način klijenti upravljaju svojim potraživanjima i obavezama, kroz finansijski instrument koji ima za cilj da poveriocima ubrza naplatu potraživanja od dužnika, koja dospevaju sa odloženim rokom plaćanja. WoCa platforma u sebi integriše mogućnost da i klijent, ali i njegovi partneri mogu da neposredno sa svojih računara pristupaju sistemu, da brzo i jednostavno komuniciraju sa bankom i autorizuju zahteve. Njena efektivnost najbolje se ogleda u velikoj uštedi vremena, smanjenju birokratije i što je najvažnije – neuporedivo bržem procesu isplate sredstava.

WoCa je platforma sa pristupom podacima u bilo kom trenutku, 365 dana u godini i аutomatskim slanjem obaveštenja apsolutno svim klijentovim partnerima. Ovo znači da platforma omogućava automatsku obradu jako velikog broja faktura odjednom, s obzirom da je arhitektura platforme takva da ima pretpostavke za neposredno povezivanje sa informacionim sistemom klijenta. Mi u UniCredit Banci, za te potrebe, svojim klijentima nudimo neposrednu pomoć i savete bankarskih eksperata iz ove oblasti, a koji, u skladu sa specifičnim potrebama svakog klijenta, formiraju optimalno finansijsko rešenje korišćenjem specifičnih bankarskih proizvoda: faktoring, obrnuti faktoring (supply chain financing), diskont menica, diskont akreditiva i kratkoročne kredite prilagođene za obrtni kapital.

Kako se konkretno platforma koristi?

Korišćenje platforme je vrlo jednostavno, i potpuno prilagođeno klijentu. Naime, nakon što se formira Ugovor o faktoringu sa klijentom, sa klijentom i njegovim partnerima (dobavljači u obrnutom faktoringu odnosno kupci u direktnom) formira se ugovor o pristupu i pravima pristupa platformi nakon čega se sva komunikacija obavlja onlajn.

To dalje znači da se zahtev za sprovođenje svake pojedinačne transakcije tokom trajanja ugovora (najčešće u periodu od 12 meseci) vrši na način da sve potrebne podatke klijent postavlja direktno na platformu u tri jednostavna koraka. Potom, u slučaju obrnutog faktoringa, sistem automatski obaveštava klijentove dobavljače da su im sredstva na raspolaganju, i da ih, ukoliko žele, mogu uz diskont odmah dobiti (takođe putem dva koraka na platformi), odnosno u direktnom faktoringu obaveštava dužnike da svoju obavezu treba da uplate banci.

Najvažnije od svega je da kada se struktura jednom postavi, sve aktivnosti se završavaju u jednom danu i to samo korišćenjem računara korisnika.

Najtraženija linija za energetsku efikasnost

Koje kreditne linije Banke su najtraženije u ovom postpandemijskom, a po mnogima i predrecesionom periodu?

Jasno je da usled trenutne situacije na svetskom nivou, i naši klijenti nastoje da proaktivnije upravljaju svojim troškovima po pitanju rasta cena energenata. Taj uticaj će se sigurno preliti i na domaću privredu, i to je razlog zašto je trenutno najtraženija linija za energetsku efikasnost koju sprovodimo u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom (KfW). Takođe, linija koja je bila veoma tražena je sprovedena kroz COSME Program, u saradnji sa Evropskim investicionim fondom – namenjen malim i srednjim preduzećima (prema segmentaciji EU) sa ciljem pružanja podrške strategiji za održiv i sveobuhvatan rast. Ono što u narednom periodu očekujemo jeste da će se svest o društvenom uticaju kompanija razvijati, te da će klijenti aplicirati za specijalne namenske linije i određene novčane podsticaje sa idejom da svoj biznis upotpune i komponentom društvene odgovornosti. Zato očekujemo da će biti tražena i linija koju smo prvi ponudili na tržištu, u saradnji sa Evropskom investicionom bankom (EIB) u iznosu od 30 miliona evra, a koja ima za cilj podršku zapošljavanju, stručnom usavršavanju i dugoročnom zadržavanju lica iz osetljivih društvenih grupa.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde