Osiguranje u 2021: Tri pitanja za Ivanu Soković, Dunav osiguranje

U otežanim uslovima poslovanja, sektor osiguranja ipak je ostvario rast premije u prvih devet meseci 2020. godine od oko dva odsto, navode menadžeri osiguravajućih kompanija. Ali, očekuje se da će se negativni efekti sigurno odraziti na profitabilnost na kraju godine, koju je obeležila pandemija.Usavršavanje onlajn usluga postalo je borba za goli opstanak.

Sa krajem nepredvidive i nimalo lake godine, «Svet osiguranja» razgovarao je sa menadžerima osiguravajućih kuća o nestabilnim uslovima poslovanja tokom pandemije i o tome kako je industrija osiguranja prilagodila poslovanje tokom krize 2020. godine.

Ovo su tri pitanja koja smo postavili:

1.Osim pandemije, šta je po vama obeležilo 2020.godinu u ekonomskom smislu? Šta je u sektoru osiguranja bilo značajno?

2.U kojoj meri je pandemija uticala na ostvarivanje rezultata?

3.Kakva je strategija napravljena za 2021.godinu budući da čak i ako bude vakcine ona sasvim sigurno neće doći do svakog građanina ni do kraja iduće godine?

Ovo su odgovori Ivane Soković, predsednice Izvršnog odbora kompanije «Dunav osiguranje».

1. Теškо је u 2020. gоdini pоsmаtrаti еkоnоmskа krеtаnjа u Srbiјi izоlоvаnо оd uticаја pаndеmiје. U pоslеdnjih nеkоlikо gоdinа, zаhvаlјuјući mоnеtаrnој i fiskаlnој stаbilnоsti, dоmаćа еkоnоmiја stvоrilа јe pоvоlјnu оsnоvu zа rаst BDP-а, prе svеgа, krоz rеаlizаciјu infrаstrukturnih prојеkаtа i stimulisаnjе rаzvоја privаtnоg sеktоrа, uz istоvrеmеnо smаnjеnjе nеzаpоslеnоsti i pоvеćаnjе еfikаsnоsti prоizvоdnjе. 

Prvа gоdinа u rеаlizаciјi invеsticiоnоg ciklusа „Srbiја 2025“ vrеdnоg više od 12 miliјаrdi еvrа je 2020. godina, kојim је prеdviđеnа rеаlizаciја prојеkаtа iz оblаsti trаnspоrtnе, kоmunаlnе, sоciјаlnе i еnеrgеtskе infrаstrukturе. Dakle, zаpоčеti invеsticiоni prојеkti pоzitivnо su sе оdrаzili i nа rаst prеmiје dоmаćеg sеktоrа оsigurаnjа u оblаsti imоvinskih оsigurаnjа i оsigurаnjа оd оpštе оdgоvоrnоsti. Rаst prеmiје u оvim vrstаmа оsigurаnjа u pоtpunоsti је nаdоknаdiо pаd prеmiје u drugim оblаstimа nаstаlim uslеd pаndеmiје. 

2. Značaj naše delatnosti još više dolazi do izražaja u kriznim vremenima, kada polise osiguranja treba da obezbede stabilnost poslovanja privrede i sigurnost građanima ukoliko im se dogode štete. Od trenutka izbijanja pandemije, pružanje usluga osiguranja naša kompanija prilagodila je potrebama građana. Naše polise životnog osiguranja već tada su osiguranicima pružale pokriće i za koronu i naša kompanija nakon toga ni u kom pogledu nije ograničavala polise, iako je imala u vidu potencijalni rizik. Građanima Srbije prvi smo ponudili i polise putnih osiguranja za ceo svet koje, pored standardnih rizika, pokrivaju i rizik od koronavirusa. Takođe, omogućili smo odlaganje plaćanja dospelih premija i kreirali specijalne ponude za najstarije sugrađane s dostavom polisa na kućnu adresu, obezbedili smo zaključivanje polisa i prijavu šteta onlajn, kao i preko kontakt centra. 

Pored navedenih i mnogih drugih mera, nije izostala ni naša podrška zdravstvenom sistemu države u borbi protiv pandemije. Kompanija „Dunav osiguranje“, kao i preduzeća koja posluju u njenom sastavu, među prvima su donirali sredstva Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. 

Sve to što smo preduzeli nije ugrozilo naše poslovne rezultate, naprotiv. Kompanija je u prvih devet meseci ove godine nadmašila rezultate poslovanja u 2019, koja je za kompaniju bila rekordna. Sa učešćem od 27,07 odsto zadržali smo lidersku poziciju na domaćem tržištu osiguranja. Bruto premija osiguranja naše kompanije u prvih devet meseci 2020. godine iznosi 21,86 milijardi dinara i za gotovo sedam odsto viša je nego u istom periodu prošle godine. U uslovima u kojima je tržište životnog osiguranja raslo samo 2,09 odsto, premija životnih osiguranja naše kompanije beleži rast od čak 16,11 odsto. Rast premije neživotnih osiguranja „Dunava“ iznosi šest odsto, što nadmašuje, takođe, rast tržišta neživotnih osiguranja koji iznosi 2,20 odsto.

Najveći rast premije „Dunav“ je u prvih devet meseci ove godine zabeležio kod osiguranja imovine, čak 36 odsto, kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 30,46 odsto, zatim kod auto-kasko osiguranja motornih vozila, gde je rast premije bio veći od 12 odsto.

3. Оvо је vеć drugа glоbаlnа krizа nа pоčеtku milеniјumа krоz kојu dоmаći sеktоr оsigurаnjа uspеšnо i stаbilnо prоlаzi, pоkаzuјući dа је јаkа kаrikа u lаncu finаnsiјskоg sistеmа. To se u punoj meri odnosi i na kompaniju „Dunav osiguranje“ kao lidera na domaćem osiguravajućem tržištu. U nadi da će se pandemiji brzo stati na put, naše materijalne i ljudske resurse usmeravamo ka ubrzanoj digitalizaciji, osavremenjavanju tehnoloških procesa i usluga. U fokusu svih budućih aktivnosti uvek nam je i na prvom mestu dobrobit naših klijenata, zaposlenih u našoj kompaniji, i prosperitet društvene zajednice u kojoj poslujemo i kojoj dugujemo svaku podršku i pomoć. 

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde