No-code i low-code u osiguranju: Platforme kao budućnost

Piše: Ivan Divić, direktor Adacta Beograd

Vođe IT odeljenja u osiguravajućim kućama uveliko istražuju no-code i low-code platforme, kako bi smanjili troškove, optimizovali rad i izbegli probleme zbog nedostatka kadra sa IT veštinama. Ovakve platforme pomažu osiguravačima da budu agilniji, konkurentniji i bolje pozicionirani u digitalnom svetu. Reč je više o opštem pristupu IT-u i tome kako moderne digitalne platforme osiguranja koje sadrže modele podataka, proizvode i logiku procesa specifične za osiguranje mogu koegzistirati sa horizontalnim low-code platformama. Jedno je sigurno, samo strateški end to end pristup, predvođen IT-em može da obezbedi osiguravajućim kompanijama mogućnost da osnaže poslovne korisnike da grade nove proizvode i procese uz pisanje minimalnog koda. 

Tržište zahteva agilnost i inovativnost

Industrija osiguranja nikada nije bila sinonim za agilnost, ali vremena su takva da potrošači danas očekuju trenutni odgovor na njihove upite. Oni očekuju digitalno iskustvo i prikladnije pokriće rizika kad god i gde god je to moguće. Studija koju je sproveo Forrester otkriva da uprkos stalnom pojavljivanju novih rizika, samo 50% njih bude pokriveno odgovarajućim ponudama osiguranja pravovremeno. Rezultat ovoga je porast pritiska na IT odeljenje da pomogne u stvaranju novih procesa i pokrića rizika.

U eri kada se čini da se sve menja vrtoglavom brzinom, tradicionalni pristupi operativnoj tehnologiji mogu doprineti značajnim gubicima osiguravajućih kuća. Gartner procenjuje da će do 2024. godine 65% svih poslovnih aplikacija biti napravljeno korišćenjem tehnologija low-code. U post-COVID digitalnom svetu, uloga tehnologije se ne svodi samo na povećanje efikasnosti postojećih procesa, već i da stvori uslove za razvoj inovacija.

Osiguravajuće kuće kasne

Iako problem suprotstavljenih prioriteta između održavanja sistema i inovacija nije ništa novo za IT, on nastavlja da raste. Tržišni uspeh zavisi od visokokvalifikovanih tehničkih lica, pa ipak globalno IT sektor pati od izrazitog nedostatka kadrova. Umesto da podstiču inovacije i promene, osiguravači kasne za njima, pokušavajući da nadoknade zaostatke.

Gartnerovo istraživanje ističe da su novi proizvodi i poboljšana operativna agilnost bili glavni prioriteti IT osiguranja u 2021.

Osiguravajuće kompanije imaju poteškoća u održavanju koraka, posebno kada rade sa starijim legacy core sistemima, koji nisu toliko fleksibilni. Prema Gartneru osiguravajuće kuće teže da postignu nivo fleksibilnosti koji bi im omogućio da bez pomoći developera lansiraju nove proizvode.

Citizen developer ‒ nova realnost u osiguranju

Da bi premostili ove nedostatke, mnogi osiguravači su počeli da istražuju low-code platforme, kako bi ojačali svoje operativne sposobnosti. Cilj je dvostruk: povećati efikasnost softverskih profesionalaca i osnažiti poslovne korisnike da kreiraju ili modifikuju poslovne aplikacije. Ovaj pristup omogućava IT da prepusti neke kritične zadatke poslovnoj strani. Dok sa druge strane, smanjeni backlog omogućava zaposlenima u IT odeljenjima da prebace fokus sa održavanja na inovacije.

Štaviše, citizen developer pristup omogućava poslovnim korisnicima da postanu aktivni implementatori, koji rade samostalno bez aktivne podrške IT-a. Naše iskustvo potvrđuje da se osiguravajuće kuće mogu više osloniti na poslovne korisnike u oblastima koje su tradicionalno iz IT domena. Sa pravim alatima, poslovni korisnici mogu samostalno preuzeti veliki deo dizajna proizvoda i procesa osiguranja.

Šta je low-code?

Paradigma low-code je metodologija razvoja softvera koja zahteva minimalno kodiranje. Glavni benefiti ove platforme su ušteda vremena i novca, ubrzano lansiranje novih proizvoda na tržište i osnaživanje netehničkih profesija.

Moderne low-code platforme omogućavaju i profesionalcima i neprofesionalcima da kreiraju softver prilagođen specifičnim zahtevima njihove organizacije. Platforme bazirane na low-code tehnologijama dolaze sa drag and drop alatima, umesto programskih jezika, tako da citizen developeri mogu da prave poslovne aplikacije uz minimalno korišćenje tradicionalnog kodiranja.

Low-code platforme namenjene osiguranju imaju za cilj da značajno smanje vreme za izradu rešenja specifičnih za osiguranje, kao što su konfiguracija i distribucija novih proizvoda osiguranja, modifikacije  agentskih portala i radnog okruženja preuzimača rizika, kao i ponude klijentima, portala za regulisanje nastalih šteta i još mnogo toga.

AdInsure platforma osiguranja ispunjava sve zahteve low-code tehnologije. Njenim korišćenjem poslovni timovi brzo razvijaju nove proizvode i poslovne modele, obezbeđujući sredstva za implementaciju promena uz znatno manje troškova i vremena.

Implementacija low code zahteva promenu kulture, a to nije ni malo lako, posebno u organizacijama u kojima postoje funkcionalni silosi, kao što su osiguravajuće kompanije. Pored toga, zahteva učenje i obuku – postojeći alati i platforme ipak nisu trivijalni za korišćenje, a razvoj potrebnog nivoa stručnosti može potrajati.

Izazov odabira pravog rešenja

Osiguravači koji žele da identifikuju najpogodniji tip low-code platforme, treba da analiziraju svoje specifične izazove – obilje podataka, timova koji postoje u kompaniji (aktuari, računovođe, underwriter, provajderi, partneri, agenti) i mnoštvo interakcija među njima, integracije sa eksternim sistemima, nasleđe krutog i zatvorenog, nestandardizovanog koda, kao i izuzetno visoke troškove sporog lansiranja novih proizvoda.

End-to-end low code pristup je neophodan IT odeljenju

Poslovni model osiguranja je toliko složen da će osiguravajuće kuće teško da se izbore sa konkurencijom dokle god paralelno upotrebljavaju zastarele core IT sisteme i moderne platforme. Bez moderne core platforme izgrađene na paradigmi low-code, vreme izlaska na tržište, efikasnost, cena i uvođenje citizen developera su jednostavno nemogući.

Sa AdInsure modernim softverom za osiguranje smo imali za cilj da dramatično promenimo igru: da pomognemo osiguravačima da iskoriste punu bazu talenata na poslovnoj strani, da poslovni korisnici smanje vreme čekanja na IT i da IT smanji napor i znanje potrebno za podršku poslovanju. Naš cilj sa AdInsure Studio-om je bio da konsolidujemo proizvodni proces u poslovanju i IT-u i stvorimo jedan alat za sve. Platforma obezbeđuje neophodnu arhitekturu za podršku primeni aplikacija u velikom obimu, verzioniranje, bezbednost, nadogradnje, upravljanje infrastrukturom i pristupačnost. Ovo omogućava kompanijama da brzo pokrenu osnovne proizvode i poslovne procese i usmere kvalifikovane IT resurse na rešavanje složenijih problema. Takođe daje mogućnost širokom spektru zainteresovanih strana da testiraju nove kreativne ideje i steknu konkurentske prednosti.

AdInsure

Moderan softver za osiguranje

AdInsure, moderan softver za osiguranje, baziran je na no-code/low-code paradigmi i podržava osiguravajuće kompanije u četiri oblasti:

  • Jednostavna integracija u nove ekosisteme i IT arhitekture;
  • Osnaživanje poslovnih timova da brzo razvijaju nove proizvode i poslovne modele;
  • Veća efikasnost operacija, kroz implementacije promena za znatno manje vremena i novca;
  • Minimiziran regulacioni rizik i snažan potencijal za konsolidaciju.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde