Mnogo velikih rizika pred nama

Svaki početak jedne godine gleda se kroz ružičaste novogodišnje kugle, ali nikad kao ovaj novi januar 2022. koji deluje svečanije od ostalih jer počinje nakon dve teške i krizne godine.

Kao i u svakom novogodišnjem broju „Sveta osiguranja” i ove godine pitali smo top menadžment u industriji osiguranja kako su poslovali u drugoj pandemijskoj godini i šta planiraju ubuduće.

Sagovornik nam je Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav Osiguranja. 

Da li ste ispunili poslovne planove u drugoj pandemijskoj godini i šta su bili najveći izazovi i šta je obeležilo iz vašeg ugla ovu godinu?

Kriza izazvana pandemijom zaista je bila iskustvo bez presedana sa mnogim izazovima. Uspešno smo i blagovremeno prilagodili poslovni model izmenjenom poslovnom okruženju u pandemijskim uslovima i uslovima jačanja konkurencije u onim segmentima tržišta koji iskazuju najveći potencijal. Brz oporavak privrednih aktivnosti, dobri ekonomski pokazatelji (monetarna i fiskalna stabilnost), zahvaljujući proaktivnim merama Vlade i NBS, omogućuju i  rast tržišta osiguranja od oko devet odsto u 2021. godini (oko tri procentna poena iznad stope rasta BDP). Društvo očekuje stopu rasta premije osiguranja u 2021. godini veću od tržišne, rast tržišnog učešća, obezbeđujući veću disperziju portfolija, stabilnost i profitabilnost poslovanja, zahvaljujući ukazanom poverenju naših klijenata i prepoznatom kvalitetu pruženih usluga. Ostvarenim rezultatima na nivou industrije osiguranja moramo da budemo zadovoljni, s obzirom na izmenjeno poslovno okruženje. Tržišni šokovi do kojih je došlo prilikom izbijanja krize pomerali su krive prinosa na nove istorijske minimume. Najvažnije je da nivo usluga osiguranicima nije opao. Održan je kontinuitet poslovanja, veoma brzo su izmenjeni postojeći i uvedeni novi proizvodi, uvedene novine od kojih će mnoge ostati u primeni i posle pandemije, još jednom dokazavši učvršćeno poverenje građana i da smo stabilan, siguran partner državi na putu ekonomskog razvoja. To me uverava da će osiguranje, uprkos krizi u kojoj smo, zadržati svoju poziciju i nastaviti da raste i jača, koristeći potencijale. Ova kriza nas čini iskusnijim i spremnijim za potencijalne slične izazove, izazove strateškog planiranja i sistemski rad na podizanju svesti građana o potrebi osiguranja.

Na čemu ste najviše radili tokom ove godine, da li ste uveli neke inovacije, šta vam je bilo u fokusu i na šta ćete akcenat staviti u 2022?

Veliki izazov za našu industriju biće nastavak procesa digitalne transformacije, uz korišćenje inovativnih digitalnih alata i kanala, jačajući i podstičući komunikaciju sa klijentima. Usvajanjem tehnologija zasnovanih na mobilnosti i Big Data analitici, dolazi se do najvišeg nivoa automatizacije poslovnih procesa. Rasipanje resursa na ponavljanje poslova svedeno je na minimum, što omogućava lakše i preciznije planiranje i smanjenje operativnih troškova (pristupačniji kvalitet). Digitalna transformacija sa sobom donosi efikasniji rad zaposlenih, veću konkurentnost, konstantnu prisutnosti na tržištu, razvoja novih proizvoda i usluga, sredstava i tehnologija pomoću kojih kompanija može kontinuirano da se razvija i svojim zaposlenima obezbedi poslovni pristup u kojem izgrađuje kvalitetnije i dugoročnije odnose sa klijentima. Upotrebom novih izvora podataka suočavamo se i borimo sa neizvesnošću poslovnog okruženja, transformišući način na koji razumemo svoje kupce, zaposlene, procese i performanse.

Kakvu 2022. očekujete i kakve ste poslovne planove zacrtali?

Kritični element je evolucija pandemije. Glavni rizici su vezani za makroekonomsku situaciju, post-covid zdravstvene efekte, demografska kretanja. Moramo uzeti u obzir rizik od potencijalnih korekcija finansijskog tržišta koje bi mogle biti uzrokovane višom inflacijom, povećanim kreditnim rizikom u vezi sa postupnim ukidanjem fiskalnih mera ili rizikom koji se odnosi na tržište nekretnina, kretanja stranih direktnih investicija. Povrh toga, moramo uzeti u obzir i nove rizike kao što su sajber i rizici vezani za klimatske promene, najavljene izmene regulatornog okvira (Solventnost 2, IFRS 17 i sl.). Za 2022. godinu planovi kompanije su ambiciozni i razvojni, sa ciljem obezbeđenja sigurnosti, održivog daljeg rasta i profitabilnosti poslovanja, unapređenja kvaliteta i dostupnosti usluga, sa fokusom na potrebe naših klijenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde