Mi smo važna karika u stabilnosti bankarskog sistema Srbije

„Uprkos brojnim promenama i izazovima, prva integraciona godina u Komercijalnoj banci protekla je u znaku snažnog rasta iznad predviđanja i planova, u svim ključnim segmentima. Bili smo fleksibilni i spremni da u svakom trenutku isporučimo više od onoga što se od nas očekuje, zbog čega su i naši rezultati iznad očekivanja – ostvarili smo dobit koja nakon oporezivanja iznosi 31 milion evra i predstavlja skok od 44 odsto u odnosu na prethodnu, 2020. godinu. Zabeležili smo rast aktive za 250 miliona evra, odnosno za šest odsto, kreditne aktivnosti od 171 milion evra, što iznosi 11 procenta i rast depozita u iznosu od 239 miliona evra ili sedam odsto.“

Ovim rečima Vlastimir Vuković, predsednik Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke počinje razgovor za „Svet bankarstva i investicija“. Godina izazova koju nosi integracija je iza, a ispred godina za rast i dalji razvoj usluga. Osim rasta dobiti, Banka je smanjila i portfolio problematičnih kredita za 47 miliona evra i njihovo učešće spustili na istorijski minimum od 4,7 procenata.

„Verujem da su izuzetni rezultati koje smo ostvarili, čvrst temelj za jednako dobro poslovanje i nove rekorde naše zajedničke NLB Komercijalne banke“, ističe naš sagovornik.

Koliko ste ostvarili prihoda od kamata, odnosno naknada i provizija? Šta je uticalo na takav rezultat?

U toku 2021. Komercijalna banka je ostvarila prihode od kamata i naknada u iznosu od 176 miliona evra, što predstavlja skok od četiri posto u odnosu na 2020. godinu. Na ovakav rezultat uticali su rast kreditne aktivnosti, broj klijenata, novi proizvodi i usluge, ali i usklađivanje poslovanja sa uslovima tržišta. Ovaj rezultat za nas je tek odskočna daska ka još većoj konkurentnosti i dodatnim ulaganjima u razvoj poslovanja, u skladu sa očekivanjima klijenata, ali i trendovima u bankarstvu. 

U aprilu se očekuje pravno spajanje Komercijalne banke i NLB banke u jednu banku pod nazivom NLB Komercijalna banka. Šta će to značiti za zaposlene, a šta za klijente?

Naša zajednička NLB Komercijalna banka biće banka pravih prilika za sve naše klijente. Zahvaljujući spajanju imaćemo jednu od najvećih mreža ekspozitura i bankomata u Srbiji, značajno bogatiju ponudu bankarskih proizvoda i visok kvalitet pružanja usluga, nastao kao rezultat kombinacije velikog znanja i iskustva svih naših zaposlenih. U proteklih godinu i po dana, uz snažnu podršku i regionalne kapacitete naše matične NLB Grupe, klijentima smo omogućili da bez naknade podižu gotovinu sa 1.400 bankomata širom regiona, dok smo za privredu kreirali jedinstvenu tarifu od pet evra. Uporedo s tim, razvili smo i omogućili korišćenje novih digitalnih usluga i servisa ‒ Online keš kredita i KombankPay aplikacije za plaćanja mobilnim telefonom. U periodu nakon spajanja nastavićemo da razvijamo nove platforme i digitalne servise, kako bismo svoje proizvode i usluge ponudili na što jednostavniji, bezbedniji i komforniji način. Kada je o našem najvrednijem kapitalu, odnosno o našim zaposlenima reč, NLB Komercijalna banka ostaje mesto pravih prilika za njihov profesionalni razvoj i sticanje novih veština – razmenu znanja, ideja i najboljih poslovnih praksi sa kolegama iz čitavog regiona, odnosno naše matične NLB Grupe.

Inovacije su pokretač razvoja, koje treba da očekujemo u digitalnoj sferi kada je reč o bankarskim uslugama? Šta novo može da se ponudi, a prepoznali ste kao potrebu? U Sloveniji uveliko postoji online opcija 24/7 dostupnost bankarskim uslugama.

U narednom periodu planiramo da digitalizujemo većinu svojih usluga i verujemo da ćemo već za nekoliko godina više od polovine keš kredita isplaćivati online, stambene kredite ugovarati digitalnim kanalima, a platne kartice iz novčanika „preseliti“ u mobilne telefone i tako iz upotrebe izbaciti papir, ali i plastiku. Želimo da sve svoje usluge ponudimo uz 24/7 dostupnost, relevantnost i najbolje korisničko iskustvo. Zbog toga već sada radimo na razvoju Kontakt centra koji će, po uzoru na Sloveniju, našim klijentima biti dostupan u svakom trenutku i kroz sve kanale – putem četa, telefona ili video razgovora.

Kako bismo sve to postigli, planiramo da osnujemo novu kompaniju, odnosno IT centar u Beogradu, koji će biti dom za IT eksperte iz čitavog regiona. Prethodnih godina Srbija je značajno ulagala u ovaj sektor i danas je s razlogom tehnološki hab Zapadnog Balkana i regionalni centar za strane IT kompanije. Kao takva, za našu matičnu Grupu i nas je pravo tržište na kom možemo da uvežemo regionalno znanje, iskustvo i talenat, kako bismo ostali inovatori i promoteri digitalnih trendova u našoj matičnoj regiji.

Kako naći balans u uslugama koje nudite, a koje su s jedne strane namenjene starijoj populaciji (penzionerima), a sa druge mladima (akcenat na ponudi kao što je stambeni kredit za mlade)?

Poštovanje različitosti i inkluzije nalaze se u samoj srži poslovanja Komercijalne banke, kroz koje nastojimo da podržimo ne samo zaposlene, već i klijente i čitavu zajednicu. Verujemo da nam upravo takav pristup omogućava da bolje razumemo i služimo svim zainteresovanim stranama – što je postalo još relevantnije nakon globalne finansijske krize. Naša banka je ponosna na raznolikost svojih klijenata i planira da nastavi rad na daljoj specijalizaciji proizvoda i usluga, ali i načina poslovanja sa različitim grupama klijenata, poput penzionera ili mladih ljudi. To znači da ćemo nastaviti ulaganja u razvoj digitalnih servisa, ali i u potpunu transformaciju prodajne mreže, kako bismo mogli da odgovorimo na njihove različite potrebe i obezbedimo im pravu kombinaciju servisa, sada i u budućnosti.

Komercijalna banka dugo je bila banka broj jedan po visini ukupne štednje u Srbiji. Da li je tu poziciju i dalje zadržala?

Komercijalna banka je na tržištu Srbije prisutna već više od 50 godina kao sinonim za štednju i ostala je lider u ovoj oblasti. Bila je svedok različitih vremena i dramatičnih promena, ali je ostala stabilna zahvaljujući čvrstom temelju pravih vrednosti, na kojima je inicijalno i sagrađena. Naša banka ima sopstvenu likvidnost i jednu od najvećih mreža ekspozitura, ali njena najveća vrednost je fer, transparentan odnos poverenja sa više od milion aktivnih klijenata, koji nastojimo da opravdamo stalnim pružanjem vrhunskih bankarskih usluga.

Kako motivisati građane za polaganje novca u bankama, s obzirom na to da postoje i drugi alternativni načini ulaganja sa većim prinosima, a ni kamatne stope na štednju dugi niz godina nisu baš stimulativne?

U bankarstvu ne postoje univerzalna rešenja, jer sve zavisi od potreba i preferencija samih klijenata. Kao univerzalna banka, Komercijalna banka svojim klijentima nudi sveobuhvatna rešenja za ulaganje ‒ od investicionih fondova, preko osiguranja sa investicionom komponentom, penzionih fondova ili investiranja u nepokretnosti. Međutim, kada je o klasičnoj štednji reč, verujem da će polaganje novca u bankama još dugo ostati prvi i najpouzdaniji izbor za klijente. Štednja počiva na poverenju u finansijski sistem, a Komercijalna banka je jedan od stubova njegove stabilnosti u Srbiji.

Koliko je pandemija uticala na kreditiranje privrede i stanovništva?

Od početka pandemije do danas Komercijalna banka je, kao sistemska banka, odgovorila na sve regulatorne zahteve i podržala mere čija je primena podrazumevala angažovanje velikog broja ljudi i zahtevne izmene u sistemu. Uporedo s tim, pokazali smo izuzetnu fleksibilnost da kroz individualni pristup pronađemo najbolja rešenja, koja uključuju dodatne olakšice i reprograme za najteže pogođene klijente. U prvoj postpandemijskoj 2021. godini ostvarili smo istorijski dobar rezultat u radu sa privredom, u segmentu poslovanja koji je u prethodnoj godini rastao 2,5 puta brže od tržišta. Sa više od 100 novih klijenata i 525 miliona evra vrednom novom produkcijom, zabeležili smo skok od 40 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Rekordnu produkciju zabeležili smo i u radu sa fizičkim licima ‒ sa skokom od 34 odsto u produkciji stambenih i 62 procenta keš kredita i rastom plasmana u vrednosti većoj od 100 miliona evra. Uveren sam da su ovi rezultati i povećana kreditna aktivnost direktno proistekli iz dobre poslovne strategije tokom pandemije – fokusa na svakog klijenta i spremnosti da zajedno pronađemo najbolja rešenja za stabilnost njihovog poslovanja i finansija.

Gde vidite svoju ulogu u zelenom finansiranju? Ima li Srbija takve projekte i svest o značaju zelene ekonomije, a banke klijente?

Strateški cilj NLB Komercijalne banke je da u narednih pet godina postane vodeća bankarska institucija u Srbiji, ali i apsolutni lider u finansiranju zelenih projekata iz obnovljivih izvora energije. Naša matična NLB Grupa je dominantno orijentisana na ESG i u narednom periodu planiramo značajno povećanje udela zelenog finansiranja, sa fokusom na investicije u solare, vetroparkove i biogas, odnosno biomasu. NLB Komercijalna banka ostaje sistemska banka, ali osnažena znanjem, ekspertizom i najboljim ESG praksama sa nivoa cele NLB Grupe. Uveren sam da ćemo se zbog toga profilisati ne samo kao lider u zelenom finansiranju, već i kao snažna podrška u kreiranju energetske stabilnosti čitave zemlje.

U analizi Deloitte se kaže da „uprkos intenzivnoj aktivnosti preuzimanja i spajanja poslednjih godina, bankarski sektor regiona i dalje se smatra veoma fragmentiranim, sa velikim brojem malih igrača koji su usmereni samo na neka regionalna tržišta unutar svojih zemlja“. Da li očekujete da će se konsolidacija nastaviti, kako vidite takve procese u regionu?

U narednom periodu trend konsolidacije bi mogao da se nastavi, ali svakako će na kraju tržište reći koji tip i koliko banaka je potrebno. Međutim, kao što veliki broj banaka ne podrazumeva jaku, tako ni manji broj banaka na tržištu ne znači slabu konkurenciju, naprotiv. Trenutno jedan od efekata konsolidacije je povlačenje globalnog u korist regionalnog kapitala i jačanje prisustva grupacija koje, poput naše matične NLB Grupe, potiču iz regiona,ž u kom igraju sistemsku ulogu. Takvi igrači imaju kapacitet, ali i interes da ulažu u tržište, nove kanale i velike razvojne projekte. Komercijalna banka je već sada jednako fokusirana na građane i privredu, od multinacionalnih kompanija, preko lokalnih i regionalnih projekata, pa sve do malih i srednjih preduzeća i poljoprivrede gde zajedno sa NLB Bankom Beograd držimo gotovo trećinu tržišta. Međutim, za NLB Grupu konsolidacija sektora u Srbiji je prilika i za pružanjem dodatnih usluga, poput lizinga, osiguranja, upravljanja fondovima, faktoringa. Zbog toga je jasno da ćemo se u narednom periodu snažno širiti, ali ne samo u svom osnovnom bankarskom poslovanju, već i u domenu pružanja najkvalitetnijih finansijskih proizvoda.

__________________

Spremni da odbijemo sve potencijalne nalete krize

Koliko su potencijalni izazovi krize u Ukrajini, ugrožavajući po bankarski sektor u Srbiji?

Bankarski sektor u Srbiji, kao i naša centralna banka, visoko su likvidni i dobro kapitalizovani, a samim tim i spremni da odbiju sve potencijalne nalete krize i brzo obezbede stabilnost. To znači da mogu veoma efikasno i bez odlaganja da odreaguju na sve zahteve svojih klijenata, koji mogu da budu spokojni i uvereni u stabilnost poslovanja čitavog bankarskog sektora, kao i u sigurnost svih štednih depozita.

Nakon spajanja dve banke – treći na tržištu

Šta će biti strategija banke u srednjoročnom periodu?

Nakon spajanja, naša zajednička banka biće treća – najveća na tržištu, a cilj NLB Grupe je da u narednih pet godina budemo vodeća bankarska institucija u Srbiji. Međutim, to neće biti moguće ako ne ponudimo povoljne uslove i ne budemo dovoljno konkurentni. Na našem tržištu je dubina finansijskog sektora veoma niska, što znači da postoji velika prilika za rast kreditiranja, osiguranja, kao i upravljanja imovinom i to je ono što vidimo kao najveću priliku za Komercijalnu banku. Adekvatna ponuda usluga za privredu, poljoprivredu i građane po povoljnim uslovima i uz efikasnu distribuciju, formula je koja se pokazala kao proverena u svim zemljama u kojima posluje naša grupa. Uveren sam da će biti jednako efikasna i u Srbiji, gde nastavljamo da poslujemo kao univerzalna banka, koja će klijentima nuditi specijalizovana rešenja, ali na savremen način i kroz digitalne kanale.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde