Matjaž Božič, izvršni direktor Lovćen osiguranja: Turbulentna vremena stvaraju i dobre prilike

Iako je crnogorsko tržište osiguranja u prošloj godini zabeležilo pad ukupne premije, Lovćen Grupa, koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen-životna osiguranja AD i Lovćen auto DOO, uspela je da održi poslovanje na gotovo istom nivou u odnosu na 2019. U segmentu životnih osiguranja ovo društvo je raslo čak 22 odsto mada su ove polise u svetu zabeležile pad prodaje. „Ponosni smo što smo uspjeli opravdati povjerenje i zadovoljiti očekivanja naših osiguranika“, kaže na početku razgovora za „Svet osiguranja“, Matjaž Božič, Izvršni direktor Lovćen osiguranja AD. 

Prognozira se da će svet ove godine izaći iz krize, Azija raste najviše, zatim SAD, a Evropa kaska. Šta očekujete u oblasti osiguranja globalno, ali i u Crnoj Gori koja je pogođenja krizom?  

Naša prognoza je da će globalno efektima pandemije COVID-19, kratkoročno, pod najvećim udarom biti sektori povezani sa turizmom i pridruženim djelatnostima, kao i sektor saobraćaja i veza, a na srednji rok sektor građevinarstva i povezanih djelatnosti. U Crnoj Gori je turizam od posebnog značaja, pa su i očekivanja od ove branše velika. U krajnjem, razvoj ovih djelatnosti utiče na obim premije na tržištu. Spremni smo da inovacijama i posvećenošću nastavimo da odgovaramo na potrebe naših klijenata i prilagođavamo se promjenama na tržištu. 

Kako kriza javnog duga Crne Gore, kao i duboka kriza u određenim privrednim sektorima, pa i u malim i srednjim preduzećima, može da utiče na osiguranje?

Ne znam da li je kriza prava riječ, ja bih prije pričao o turbulentnosti. A u svim turbulentnim situacijama, stvara se i prilika za poboljšanje. Turbulentnost, koja pogađa sve sektore, utiče i na  branšu osiguranja u smislu odustajanja od dobrovoljnih osiguranja, kao i otežane naplate postojećih osiguranja, te sve većem oprezu prilikom opredjeljivanja za određene proizvode. Važno je da smo svjesni stvarnih razloga krize i da se umijemo poslovno postaviti u skladu sa okolnostima i imati u vidu značaj osiguranja kao branše od koje se očekuje da  u određenoj mjeri relaksira djelatnike u društvu.

Gde ipak vidite perspektivu za osiguravače? 

Perspektivu za osiguravače vidimo prije svega u unaprijeđenju komunikacije, promjene načina informisanja, edukacije o osiguranju na interaktivan i relaksirajući način. Možemo razgovarati i o pomoći kupcima sa naše strane, jer možemo nuditi i dodatnu podršku osiguranicima, razvijajući moderne usluge koje prevazilaze okvire samog osiguranja.  Na taj način možemo jačati odnose sa našim osiguranicima i pružati im veći osjećaj sigurnosti u izazovnim vremenima.

Kakve je rezultate ostvarilo Lovćen osiguranje u prošloj godini? 

Lovćen grupa je i u 2020. godini zadržala vodeću poziciju u Crnoj Gori i stabilno poslovanje u otežanim okolnostima. Bruto fakturisana premija Lovćen grupe, koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen-životna osiguranja AD i Lovćen auto DOO, ostala je gotovo na istom nivou kao i prethodne godine (36,2 miliona eura). Premija neživotnih osiguranja smanjila se za tri posto, dok su životna osiguranja ostvarila 22-postotni premijski rast. Tržišni udio osiguravajućih društava Lovćen grupe, Lovćen osiguranja AD i Lovćen-životnih osiguranja AD, na crnogorskom tržištu osiguranja, na kojem je u prethodnoj godini poslovalo devet osiguravajućih društava, iznosio je 38,7 % i ostao je na istom nivou kao i prethodne godine.

Treba imati u vidu i da je već krenuo zakašnjeli talas na području šteta, na koji smo računali i bili spremni, tako da je to dodatna prilika da učvrstimo povjerenje naših osiguranika brzom i efikasnom realizacijom odštetnih zahtjeva. Upravo u takvim vremenima se i ogleda snaga i pouzdanost osiguravača. 

Ponosni smo što smo uspjeli opravdati povjerenje i zadovoljiti očekivanja naših osiguranika. Sve ovo ne bi bilo moguće bez dodatnih napora svih članova našeg tima u Crnoj Gori, koji su sve vrijeme pokazivali solidarnost i ulagali nesebične napore kako bi doprinosili ostvarenju zajedničkih ciljeva. Naš tim se brzo prilagodio novim uslovima poslovanja u covid krizi. Maltene preko noći smo promijenili način funkcionisanja, organizovali rad u smjenama i rad na daljinu, kako bi zaštitili svoje zaposlene, a istovremeno pružili kontinuirani servis prema klijentima.  Trudili smo se i da na pravi način koristimo nove modele funkcionisanja u komunikaciji sa svim učesnicima na tržištu. 

Godinu dana je prošlo u izmenjenim uslovima poslovanja. Šta je trajno promenjeno u osiguranju? 

Iz našeg ugla mnogo je inovacija u prodaji usluga i proizvoda osiguranja. Tokom prethodne godine došlo je do ubrzanog razvoja onlajn kanala komunikacije na svim nivoima, pa samim tim i do onlajn kanala prodaje. Međutim, u tradicionalnim društvima poput  crnogorskog, i dalje su  dominantno zastupljeni tradicionalni modeli prodaje, kada se u direktnom kontaktu dolazi do sporazuma tj. zaključivanja prodaje. Međutim, očekujemo jačanje uticaja savremenih trendova i nastavak rasta interesovanja za onlajn prodaju, tako da razvoj alata usmjeravamo u tom pravcu, kao i na unaprijeđenje komunikacije o kojoj sam već govorio. 

Kao što kažete tokom pandemije se mnogo polagalo na digitalne kanale komunikacije. Kakva je situacija u Crnoj Gori, koliko su potrošači skloni digitalnom, a koliko su se osiguravači transformisali u tom smislu i šta je urađeno u Lovćen osiguranju?

Naravno da smo puno uradili na ovom planu jer je to bio odgovor na covid krizu. Uveli smo konkretne mogućnosti obnove osiguranja na daljinu (e-mail obnova) i proširili paletu proizvoda na webshop-u. Omogućili smo onlajn ugovaranje osiguranja nepokretnosti, osiguranje djece i omladine od posljedica nezgode, osiguranje na putovanju, a ovih dana predstavili i naš novi proizvod na osiguranje mikro prevoznih sredstava. Sve je ovo revolucionarno promijenilo dosadašnje tradicionalne modele prodaje, o čemu sam već govorio. Osiguranici i građani koji su se interesovali brzo su prihvatili nove načine prodaje, prilagođene covid krizi i pomogli nam da ove modele razvijemo i učinimo uspješnim. 

Da li ste možda planirali neke inovacije u ovoj godini bilo u oblasti novih proizvoda, prodaje, poslovanja? 

Uvođenje novih i inoviranih proizvoda je konstanta po kojoj je naše osiguravajuće društvo prepoznato. Konstantno osluškujemo potrebe osiguranika i prilagođavamo im se, a koristimo i know-how Triglav grupe kojoj „Lovćen osiguranje“ pripada. Trenutno je u toku kampanja za predstavljanje novog osiguranja mikroprevoznih sredstava, koje predstavlja novinu na crnogorskom tržištu. Svjesni potreba naših osiguranika, koje diktira sve brži svakodnevni tempo, uz istovremenu potrebu za zdravim stilovima života, potrudili smo se da osmislimo proizvod namijenjen učesnicima u saobraćaju na prevoznim sredstvima poput bicikala, električnih bicikala, električnih trotineta, invalidskih kolica i svih onih vozila na motorni pogon čija konstrukcijska brzina ne prelazi 25km/h. Osnovni paket pokriva osiguranje nezgode i odgovornosti prema trećim licima, dok je moguće ugovoriti i dopunsko kasko osiguranje. 

U Crnoj Gori je pokrenuta i sveobuhvatna strategija za jačanje svesti o osiguranju, a onda je usledila ova zdravstvena kriza. Koliko je stiglo uopšte da se uradi i koliko takve aktivnosti imaju uticaja na građane? 

Agencija za nadzor osiguranja i krovno udruženje branše osiguranja Nacionalni biro osiguravača Crne Gore su uz ekspertsku pomoć komunikatora, nakon analize brojnih istraživanja, došli do sveobuhvatne strategije za jačanje svijesti o osiguranju. Realizaciju strategije je covid kriza usporila, a stiče se utisak da će se, sa boljim društvenim uslovima, nastaviti rad na realizaciji planiranih aktivnosti. 

Šta su trenutno najveći izazovi na crnogorskom tržištu osiguranja? Šta su eventualne kočnice daljem razvoju ovog sektora?

„Lovćen osiguranje“ kao lider na crnogorskom tržištu osiguranja kao najveći izazov doživljava, svakako, nastavak procesa digitalizacije, kao i uvođenje proizvoda sa malim brojem parametara potrebnih za zaključenje osiguranja. Najveći izazov trenutno je omogućavanje funkcionalnog i jednostavnog potpisa na daljinu koji je preduslov za kvalitetna i sigurna rješenja prilikom onlajn prodaje. Učešće u ovom procesu i davanje podrške svim institucijama angažovanim na traženju najboljeg rješenja, smatramo našom obavezom , kojoj ćemo biti posebno posvećeni. 

Kočnice za branšu osiguranja se mogu tražiti u uslovima poslovanja na koje utiču rast stope nezaposlenisti, realni pad zarada, pad turizma i pratećih sektora u ekonomiji zemlje.

I pored navedenog, ne treba zanemariti značaj nerazumijevanja suštinskog značaja osiguranja na našem tržištu. Iz tog razloga ćemo poseban fokus usmjeriti na jačanje komunikacije, jer prva stavka u svakoj krizi je obavještavanje i konkretni odgovori na određenu situaciju. 

Čime ste se vodili kada ste postavljali planove za ovu godinu, koje ciljeve ste postavili, šta će Vam biti najvažnije?

U našim planovima važnu ulogu imaju uvođenje novih i razvoj postojećih kanala komunikacije i prodaje. Vrijeme kovid krize iskoristili smo i za introspektivu, okretanje prema samim sebi i napravili nov sistem organizacije i motivacionih modela u prodaji. To je jedan od prepoznatih imperativa kvalitetnog poslovanja i unapređenja dugoročnog odnosa sa klijentima. Stvaranje sigurnije budućnosti je naša misija, koju ostvarujemo na temelju naših vrijednosti i centralnih (glavnih) sposobnosti, odnosno konkurentnih prednosti.

Najvažnijim smatramo: Jačanje prodajnih kanala za sveobuhvatan tretman klijenta, promovisanje i „Lovćena“ u svrhu širenja baze korisnika i promovisanje i širenje lepeze proizvoda za onlajn prodaju.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde