„Inovacije su neizbežan faktor uspešnog poslovanja“

„Dunav Re“ je poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetio upravo strategiji razvoja. Akcenat je stavljen na politiku inovacija i ESG faktore (Environmental, Social & Governance). Uspeli smo da se približimo cedentima na nov način, tako što smo umesto gotovih rešenja i standardnih tipova pokrića ponudili pokrića koja su struktuirana tačno prema potrebama svakog cedenta pojedinačno. Danas „Dunav Re“ preuzima rizike iz više od 150 zemalja sveta

„Kada govorimo o strategiji rasta društava za osiguranje / reosiguranje  nekako se, u prvi mah pomisli na rast premije, povećanje tržišnog učešća, promenu strukture portfelja, razvoj i plasiranje novih proizvoda i slično. Često se u praksi ne pravi razlika između razvoja i rasta. Rast je svakako neophodan, ali nije dovoljan uslov za buduće uspešno poslovanje. „Dunav Re“ je poslednjih nekoliko godina posebnu pažnju posvetio upravo strategiji razvoja. Akcenat je stavljen na politiku inovacija i ESG faktore (Environmental, Social & Governance). Naše najveće dostignuće na polju inovacija bila je promena metodologije pristupa našim cedentima. Uspeli smo da se približimo cedentima na nov način, tako što smo umesto gotovih rešenja i standardnih tipova pokrića ponudili pokrića koja su struktuirana tačno prema potrebama svakog cedenta pojedinačno. Ovakav pristup pokazao se veoma uspešnim ne samo kroz rast premije, već i kroz jačanje veza između nas i naših cedenata“, kaže Zorana Pejčić, predsednica Izvršnog odbora „Dunav Re“  u intervjuu za časopis „Svet osiguranja“.

Pomenuli ste ESG faktore koji utiču na poslovanje. Šta to tačno znači u poslovima reosiguranja?

ESG (Environmental, Social & Governance) faktore čini odnos društva za reosiguranje prema prirodi i okruženju, odnos prema zaposlenima i prema ideji o društvenoj odgovornosti i transparentan stav u odnosu na izbegavanje konflikta interesa i svih radnji koje mogu biti okarakterisane kao nedovoljno jasne ili nepovoljne za reputaciju društva. „Dunav Re“ je, tokom 2020. godine, Ministarstvu zdravlja donirao sredstva za kupovinu neophodne medicinske opreme. Takođe, obezbedili smo određeni broj zaštitnih maski koje smo poklonili svim učesnicima na tržištu osiguranja Republike Srbije. Što se tiče odnosa prema prirodi i okruženju potrudili smo se da u naš portfelj reosiguranja uključimo rizike kao što su vetroelektrane, postrojenja koja koriste solarnu energiju, kao i da podržimo procese unapređenja postrojenja koja u svom radu i dalje koriste ugalj. Dodatno, poboljšali smo uspostavljeni sistem internih kontrola Društva inkorporirajući analize ispunjenja ESG kriterijuma u procese preuzimanja rizika i donošenja investicionih odluka.

Koji su bili najveći izazovi za reosiguravajuću industriju u protekloj godini? Šta su glavna pitanja i teme za reosiguravajući sektor?

Najveći izazov u 2020. godini bila je pandemija izazvana virusom COVID-19. Strah od potencijalnih promena ocena kreditnog rejtinga bio je više nego prisutan. Jedno od najznačajnih pitanja bio je tretman šteta nastalih usled prekida rada izazvanog pandemijom. Stav većeg dela industrije bio je da se prekid rada isključivo vezuje za štete nastale usled požara ili loma mašina, mada bilo je i onih koji su mislili drugačije. Ipak, osiguravači i reosiguravači su uglavnom uspešno prebrodili situaciju u kojoj su se našli i još jednom su dokazali svoju finansijsku stabilnost. Prema informacijama reosiguravača sa londonskog tržišta, procenjuje se da će oni svojim globalnim klijentima isplatiti odštete uzrokovane pandemijom COVID-19  između 3 i 4,3 milijarde dolara. Utisci sa početka 2021. godine su da pojava vakcine protiv koronavirusa povećava šanse da industrija osiguranja i reosiguranja ni ove godine ne pretrpi neki veći finansijski udarac. Naravno, mišljenja sam da će industrija reosiguranja nastaviti i ubrzati procese digitalizacije započete u prethodnom periodu, a dodatno intenzivirane pojavom pandemije koronavirusa u cilju adekvatnog reagovanja na izazove u pandemijskom okruženju i promena u potrebama i načinu ponašanja korisnika usluga reosiguranja.

Kako se „Dunav Re“ snašao u ovim vanrednim okolnostima?

Mi smo, kao i većina reosiguravača uspešno prevazišli situaciju sa pandemijom. Nismo imali u portfelju rizike koji pokrivaju prekid rada usled pandemija tako da su štete bile na očekivanom nivou. Potencijalni rizik bio je naplata premije, međutim, pojačanom aktivnošću u ovom segmentu, ni on se nije realizovao tako  da nam je procenat naplate potraživanja ostvaren na nivou od 98,2%. Ono što je obeležilo proteklu godinu i početak ove je tzv. „rad od kuće“. U cilju pridržavanja epidemioloških mera doneli smo odluku da 75% zaposlenih radi od kuće. Problema u ovakvom načinu rada nije bilo. 

Sajber rizik se sa ispod petog mesta popeo na prvo tokom pandemije. Da li rad od kuće povećava rizik poslovanja?

Činjenica je da je pandemija dovela do izmena u načinu komunikacije i da rad sa udaljenih lokacija predstavlja jedan od najvećih eksperimenata ikada. Povećana je zavisnost od interneta. Mišljenja sam da rad od kuće kao oblik organizovanja zaposlenih ne predstavlja neku posebnu opasnost pre svega zbog toga što se već duži niz godina upravo radi na tehničkom osposobljavanju kompanija za ovakvu situaciju. U primeni su mnogi propisi širom sveta koji definišu minimalne IT standarde koje finansijske institucije moraju da ispune. Ono što predstavlja realnu opasnost po poslovanje su sajber napadi. Povećan je broj kriminalnih i terorističkih grupa koji koriste trenutnu situaciju. Posedovanje polise osiguranja za ovu vrstu rizika može pomoći da se minimiziraju štete od sajber napada , ali ih one ne mogu sprečiti. 

Kako je „Dunav Re“  poslovao u 2020. godini?

I pored negativne poslovne klime u 2020. godini, otežanih uslova rada, globalne nesiguranosti na finansijskim i drugim tržištima, „Dunav Re“ je uspeo ne samo da održi izuzetne poslovne performanse, već i da zabeleži rekordne rezultate. Ostvarena bruto premija reosiguranja od gotovo 6 milijardi dinara, rast premije reosiguranja u samopridržaju od preko 67% i rekordna neto dobit samo delimično oslikavaju uspešnu poslovnu godinu. Još više raduje činjenica da su trud, zalaganje, stručnost i znanje uloženo u uspostavljanje adekvatnog sistema upravljanja i preuzimanja rizika, dobijanje i poboljšanje kreditnog rejtinga u prethodnom periodu kao i dobijanje licence za rad na kineskom tržištu reosiguranja urodili plodom. Društvo je uspelo da se u turbulentnim i teško predvidivim vremenima pozicionira kao pouzdan partner ne samo na tržištu Republike Srbije ili regiona, već i na visoko razvijenim i sofisticiranim tržištima reosiguranja Evrope, Dalekog Istoka i Rusije. Na kraju, zadovoljstvo je još veće jer smo ponovo dokazali da nepremostivih prepreka nema, niti ima zadataka kojima nismo dorasli. U narednom periodu nastavljamo istim putem rasta uz neskriveni optimizam u pogledu budućnosti Društva. Očekuju nas značajne aktivnosti na daljem ojačavanju kapitalne osnove, razvoju portfelja i tržišne pozicije uz poseban fokus na razvoj kadrova bez čije stručnosti i zalaganja, ovakvi rezultati sigurno ne bi bili mogući.  

Kada smo razgovarali pre skoro dve godine, „Dunav Re“ je dobio poboljšan rejting, a prošle je potvrđen. Da li je to uticalo na poslovanje u prethodnom periodu i od kolikog značaja je kreditni rejting za vaše poslovanje?

Svakako da jeste. U prilog tome govori činjenica da premija sa teritorije Republike Srbije učestvuje u ukupnoj neto premiji manje od 31 odsto. O značaju kreditnog rejtinga u međunarodnom poslovanju sam i ranije govorila. Gotovo je nemoguće poslovati na teritoriji Evrope i u velikim azijskim zemljama bez pozitivne ocene kreditnog rejtinga. „Dunav Re“ je zahvaljujući visokoj oceni kreditnog rejtinga BBB- koja ga svrstava u red finansijski sigurnih partnera, uspeo da dopre do mnogih cedenata koji su ranije bili samo želja. Danas „Dunav Re“ preuzima rizike iz više od 150 zemalja sveta. Raduje nas i to što je Agencija za ocenu kreditnog rejtinga Fitch, u martu ove godine, potvrdila ocenu kreditnog rejtinga Republike Srbije na nivou BB+ i zadržala stabilne izglede za njegovo povećanje. Sa druge strane, Rejting agencije „Mudis“ (Moody’s) povećao je kreditni rejting Srbije na Ba2 sa Ba3, uz stabilne izglede za dalje poboljšanje. Ovakva pozitivna kretanja kreditnog rejtinga naše zemlje ohrabruju i nas da nastavimo sa dobrim rezultatima i da u budućnosti unapredimo svoj kreditni rejting i pridružimo se reosiguravaćima čija ocena počinje slovom A. 

Šta je trenutno fokus u poslovanju „Dunav Re“?

Ono što nam ovih dana okupira pažnju je obnova kreditnog i finansijskog rejtinga kod agencije ovlašćene za određivanje kreditnog rejtinga AM Best. Sigurni smo da uz rezultate koje smo ostvarili u 2020.godini uspeh ne može da izostane. Iako smo i dalje jedino društvo sa teritorije Republike Srbije koje ima ocenu kreditnog rejtinga, naše ambcije se kreću ka poboljšanju ocene i obezbeđenju još veće finansijske sigurnosti našim cedentima. Takođe, i dalje preduzimamo sve neophodne aktivnosti za minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja pandemije virusa COVID-19 na nesmetano poslovanje Društva, u cilju održavanja tekuće likvidnosti u kratkom roku što obezbeđuje održavanje solventnosti Društva na duži rok.

Kakvi su planovi „Dunav Re“ u narednom periodu i kakve ciljeve ste postavili u ovoj godini?

Plan za 2021. sačinjen je tako što smo uzeli u obzir sva dešavanja na međunarodnom tržištu reosiguranja koja mogu imati uticaja na naše poslovanje. Jedan od ciljeva nam je da povećamo procenat učešća nemačkih kompanija u našem portfelju. Kompanije iz Nemačke su nam dugogodišnji partneri sa kojima svake godine proširujemo saradnju. Sa dobrom ocenom kreditnog rejtinga njihovo učešće ima potencijal da pređe iznos od 10%. Razmatramo i učešće na novim tržištima. Ipak, očuvanje stabilnosti racia solventnosti po regulativi S II nam je za 2021.godinu svakako jedan od najvažnijih ciljeva. Poznato je da regulativa Solvency II postavlja visoke standarde tako da nas u narednom periodu  očekuje niz akcija usmerenih na unapređenje internih kontrola, merenje i upravljanje rizicima kao i kontinuirano praćenje kretanja premijskih stopa i razvoja šteta na međunarodnom tržištu reosiguranja. Naravno, trudićemo se da i u narednom periodu očuvamo status privrednog subjekta sposobnog da svojim akcionarima obezbedi  respektabilne stope povrata na uloženi kapital. Naime, očekujemo dalji rast neto dobiti Društva uz istovremeno održanje stope povrata na ukupno uloženi kapital na nivou od oko 20%. Dobri poslovni rezultati Drušva za I kvartal 2021. godine nas uveravaju da smo na dobrom putu u realizaciji ovako ambiciozno postavljenih ciljeva. 

______________________________________

Šta vas je motivisalo da Beogradu i svojim poslovnim partnerima poklonite stabla crvenolisne šljive?

Industrija osiguranja i reosiguranja se poslednjih decenija susreće sa velikim problemom u smislu osiguranja postrojenja koja koriste ugalj. Na međunarodnom tržištu iz godine u godinu raste broj reosiguravača koji u svoj portfelj ne mogu da prime ovakve rizike pre svega zbog visoke emisije ugljen-dioksida koja može izazvati ozbiljne klimatske promene. Rejting agencije su u svoje analize uključilie ocenu odgovornosti osiguravača i reosiguravača prema očuvanju životne sredine. Globalno gledano, svet se suočava sa novim izazovima u kojima je potrebno sprovesti čitav niz akcija, promeniti mnogobrojne propise, doneti nove zakone, a pre svega podići svest ljuudi o potrebi očuvanja zdrave životne sredine.

Mi smo, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine i kompanijom „Dunav osiguranje“, početkom aprila ove godine na Dunavskom keju posadili 16 stabala crvenolisne šljive koja simbolično predstavljaju osiguravajuća društva koja posluju na teritoriji Republike Srbije i Udruženje osiguravača Srbije. Cilj ove akcije bio je da naša industrija bude dobar primer drugima kako da svojim malim delima učinimo nešto mnogo veće i značajnije kao što je poboljšanje kvalitet vazduha. 

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde