Frančesko Maši: Jako osiguranje omogućava zdravlje ekonomskog sistema

„Najveći izazovi za industriju osiguranja biće kako osigurati profitabilnost u situaciji u kojoj se suočavamo sa ogromnim makroekonomskim pretnjama. Inflacija negativno utiče na režijske troškove, troškove rada i troškove potraživanja. Međutim, inflacija dovodi sa sobom i rast kamatnih stopa, ako trend rasta ne skrene sa koloseka uz nagli pad ekonomije i recesiju i omogući takvu promenu monetarne politike  što je dobrodošlo i može predstavljati veliku pogodnost za osiguravače“, kaže Frančesko Maši, predsednik izvršnog odbora DDOR Novi Sad u intervjuu za časopis „Svet osiguranja“ koji je nedavno stupio na tu poziciju.

Ne možemo da zaobiđemo priču o aktuelnoj temi, odnosno ratu u Ukrajini. U kojoj meri bi naši lokalni osiguravači mogli da budu pogođeni svim dešavanjima?

Geopolitičke tenzije i pojačane neizvesnosti izazvane krizom u istočnoj Evropi postaju sve komplikovanije. Sa već́ postojećim problemima na tržištu i privrednim okruženjem na koje još uvek utiče pandemija, osiguravači će morati da ponovo razmisle o modeliranju rizika. Visoke cene energije mogle bi da budu strukturalne, a inflacija bi mogla da ostane neprijatno visoka neko vreme, što bi ograničilo ekonomski oporavak i pokrenulo inflaciju i makro usporavanje. Vlade će pokušati da ublaže uticaj na ekonomiju, a centralne banke da stanu iza najvećeg dela novog duga, kako bi inflaciju stavili pod kontrolu bez izazivanja recesije, a i da bi izbegle stagflaciju. U situaciji u kojoj ekonomije trpe značajan pad, zajedno sa izuzetno visokom inflacijom, na vladama je da odigraju ključnu ulogu kroz sveobuhvatne i efektivne fiskalne politike koje mogu da podrže brz ekonomski oporavak.

Pošto nas je pandemija naučila da se brzo digitalizujemo, trebalo bi da pokušamo da izvučemo najbolje iz nove krize tako što ćemo razmišljati unapred i biti korak ispred ovih problema i biti posvećeniji diverzifikaciji našeg portfelja kako bismo bili spremni za značajan makroekonomski uticaj trenutne situacije. DDOR osiguranje i Unipol Grupa su jaki i stabilni igrači i prihvatiće neizbežne promene podržavajući klijente i privredu. Mnogi projekti koji su već započeti ublažiće upravljanje rizicima u novom okruženju.

U svetu premije različitih vrsta osiguranja rastu već nekoliko kvartala za redom. U kojoj meri se to preliva na tržište Srbije?

Naravno, svi se nadamo da će se situacija prilično brzo smiriti, ali je prilično nepredvidivo to sada procenjivati. Ne možemo se osloniti na tako pozitivan razvoj geopolitičkih tenzija jer svakodnevno vidimo kako se razvijaju problemi i jasno je da moramo igrati na sigurno i zadržati konzervativan pristup.

Najveći izazovi za industriju osiguranja biće kako obezbediti profitabilnost u situaciji kada se suočavamo sa ogromnim makroekonomskim pretnjama, s obzirom na sve što smo već́ naveli. Još jedna pretnja izazvana krizom u istočnoj Evropi jeste povećana neizvesnost u vezi sa dostupnošću izvora energije, goriva i kao posledica toga, proizvoda i usluga. Nadamo se da će se situacija u istočnoj Evropi stabilizovati u narednim mesecima kako bismo mogli da počnemo da obnavljamo i jačamo poslovne sisteme i u Evropi i na lokalnom nivou. Bez obzira na otpornost ekonomskih sistema, oni će biti pogođeni; na lokalnim igračima i institucijama je da pronađu rešenja koja će podržati oporavak.

Kratko ste vreme u Srbiji, ali opet ste imali vremena da se upoznate sa tržištem. Šta su vaši prvi utisci i gde vidite najveći potencijal za rast?

Srbija je zemlja sa značajnim potencijalom za rast jer je prisustvo osiguranja veoma nisko i tržište je još nerazvijeno. Ovo je slabost, ali se može posmatrati i kao velika prilika. Nastavak primene strukturnih reformi i razvoj tržišta kapitala su ključni faktori koji mogu poboljšati životni standard građana i time podržati rastući apetit za osiguravajuća pokrića koja nisu obavezna. Potrebne su nam i investicije kojima je cilj stvaranje novih radnih mesta i povećanje plata kroz osnivanje i rast kompanija. Ovo će dovesti do rasta privatne potrošnje i uspostavljanja naprednog sistema socijalne zaštite, sa dovoljno finansijskih sredstava za penzije, zdravstvo i obrazovanje. Mora se obezbediti potpuna podrška startap kompanijama i najkreativnijim preduzetnicima kako bi se doprinelo povećanoj konkurentnosti države.

DDOR osiguranje je deo velike Unipol Grupe, vodeće evropske kompanije u neživotnom osiguranju. Naša Grupa se sastoji od velikog broja talentovanih ljudi, sa velikim tehnološkim i tehničkim znanjem, što omogućava našoj kompaniji da zauzme svoju trenutnu poziciju. Isti ovi kvaliteti prisutni su i u DDOR osiguranju. Ovde sam naišao na veoma posvećene i talentovane radnike kojima je stalo do kompanije i zajednice u kojoj posluju. DDOR osiguranje je jedno od vodećih osiguravajućih društava u Srbiji i ima odlično iskustvo i poznavanje lokalnog tržišta. Moramo biti ambiciozni, a ja sam lično veoma ambiciozan. Moja poruka mom timu je da moramo da ostvarimo značajan uticaj u svemu što radimo i da se staramo o našim kolegama, zaposlenima, prodavcima, ali i klijentima, zajednici u kojoj poslujemo i Grupi koja nas veoma snažno podržava.

Nedavno je na Kopaonik biznis forumu rečeno da se na bankarskom panelu očekuje da u narednih nekoliko godina u Srbiji bude 10 do 12 banaka, a mnogo više ljudi koristi bankarske usluge od osiguravajućih. Da li je sprsko osiguravajuće tržište prezasićeno ili je sada, nakon nekoliko akvizicija u osiguranju, zapravo optimalno?

Srpsko tržište osiguranja je još uvek u veoma ranoj fazi razvoja i postoji značajan potencijal za budući rast.

Stvaranje radnih mesta i prihoda ključno je za razvoj i podršku sektora osiguranja, koja s druge strane može igrati važnu ulogu u pružanju dodatnog podstreka ekonomskom rastu kroz pružanje svih potrebnih pokrića kompanijama, omogućavajući veću otpornost i zdravlje ekonomskog sistema, u kombinaciji sa finansijskom podrškom iz bankarskog sistema. Privredni rast nudi nekoliko prilika jer sa sobom donosi potrebu za sve većim brojem osiguravajućih pokrića, kako za fizička lica tako i za kompanije, odnosno MSP. Imajući to u vidu, potencijalna konsolidacija na tržištu je ipak moguća u budućnosti, uglavnom usled potrebe ekonomije obima kako bi se rasporedili resursi potrebni za sprovođenje neophodnih investicija u tehnologije. Jedan od glavnih izazova za sektor osiguranja biće kanal distribucije: potrebno nam je stručno, obučeno, motivisano i kvalifikovano osoblje na terenu koje će ostati u središtu naše strategije distribucije. Na to ćemo ostati izuzetno fokusirani i u potpunosti ćemo podržati naše prodajne snage, naše kolege koji su ključni za uspeh naše kompanije, ali i za uspeh naše Grupe. Digitalizacija i digitalna revolucija će uticati na kanal distribucije, ali digitalni procesi će biti kompatibilni sa fizičkim kanalom, jer je naša industrija zasnovana na ljudima i ljudskom kontaktu, koliko god da se digitalizacija razvija. Digitalizacija bi trebalo da omogući našim prodajnim snagama na terenu da budu bliže klijentu, da budu u stanju da blagovremeno i efikasnije podrže naše klijente i da se na vreme pozabave bilo kojim problemom koji se može pojaviti, uvek sa klijentom kao fokusom naših aktivnosti i u back-end i front-end smislu. U vezi sa tim, DDOR može u potpunosti da iskoristi najsavremenije tehnologije i dokazane rezultate Unipol Grupe, koja prednjači u inovacijama na italijanskom tržištu osiguranja.

 Šta od svetskih trendova koji su prisutni u oblasti osiguranja vidite kao mogućnosti da se razvije i u Srbiji ?

Insurtech kompanije su trenutno velika konkurencija tradicionalnim osiguravajućim društvima. Istovremeno, one podstiču tradicionalne kompanije da ubrzaju proces digitalizacije, postanu efikasnije i razviju kanale digitalne komunikacije koji moraju postojati zajedno sa fizičkim kanalima. Insurtech igrači su zaista u položaju u kojem mogu da pruže odlično iskustvo klijentima i mi moramo imati iste ambicije. S druge strane, oni će morati da dokažu da mogu da posluju profitabilno i nakon uspešnog početka. Sektor osiguranja je spreman za digitalnu revoluciju i biće deo mnogih aspekata naše budućnosti. Veštačka inteligencija, cloud tehnologija i navike potrošača vezane za cloud trebalo bi posmatrati kao jednu celinu. Evolucija i digitalna revolucija su već u toku i one će promeniti i preoblikovati način na koji komuniciramo sa ljudima. Klijenti će ostati u središtu naše strategije, oni će birati kanal kroz koji će biti u kontaktu sa osiguravajućim društvima. Stoga, moraćemo da promenimo i korigujemo našu organizacionu strukturu, a tehnologija će olakšati ovaj proces kako bi se omogućilo kreiranje proizvoda po meri svakog klijenta.

Kako posmatrate ulogu osiguravajućih društava u procesu postizanja ciljeva EU „Zelene agende“?

„Zelena agenda“ je veoma aktuelna tema u Evropi, a tako bi trebalo da bude i u čitavom svetu. Ljudima bi trebalo objasniti da čak i najmanje radnje mogu doprineti postizanju ciljeva. Svako treba da preuzme odgovornost, a sektor osiguranja će imati bitnu ulogu u tome.

Unipol Grupa, kojoj DDOR osiguranje pripada, uključena je u postizanje UN 2030 Agende. U poslednjih nekoliko godina, izdali smo zelene obveznice u vrednosti od jedne milijarde evra, koje će biti raspodeljene za postizanje Ciljeva održivog razvoja. Trenutna strategija Unipol Grupe naglašava ciljeve kojima težimo: zdravlje i blagostanje, pristojan rad i ekonomski rast, integrisani proizvodi i usluge mobilnosti za pojedince i kompanije radi postizanja veće sigurnosti i održivosti gradova i ljudi. Neuspeh po ovim pitanjima nije opcija i ja sam u potpunosti uveren da će osiguravači doprineti „zelenoj agendi“. Osiguravači bi takođe trebalo da podrže pojedince u podizanju svesti o zaštiti i nivou razumevanja proizvoda osiguranja.

DDOR osiguranje je pokrenulo i aplikaciju u vezi sa osiguranjem poljoprivrede koja bi trebalo da unapredi korisničko iskustvo. Koliko takve inovacije mogu da utiču na rast premije osiguranja poljoprivrede koja je na vrlo niskom nivou uprkos subvencijama države i lokalnih samouprava?

Naša platforma DDOR TERRA, razvijena u saradnji sa regionalnim liderom u pametnoj poljoprivredi – BioSense institutom, uvela je novi nivo upravljanja polisama osiguranja za naše klijente. Odgovor tržišta je bio veoma pozitivan i već pripremamo nove funkcije koje će dalje poboljšati zaštitu poljoprivredne proizvodnje.

Imajući to u vidu, DDOR, kao kompanija sa širokim iskustvom u osiguranju poljoprivrede, ulaže svoja sredstva i u tržišni razvoj. Sa svim izazovima vezanim za industriju hrane, s kojima se trenutno suočavamo, naša kompanija će uvek stajati uz sve učesnike u lancu poljoprivrede i štititi njihovu imovinu.

Konačno, dalje povećanje nivoa osiguranja dovešće i do svesti da to nije trošak već investicija i da to predstavlja sastavni deo poslovnog plana. Državne subvencije za osiguranje su veoma dobrodošle kao dodatni alat za privlačenje novih potrošača. Ljudi su svesni da klimatske promene izazivaju značajne promene vremenskih prilika koje sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju. U trenutnoj situaciji sa neizvesnim ishodima i svakodnevnim promenama na tržištu, jedna stvar je jasna: osiguranje može i hoće pružiti finansijsku stabilnost bilo kom igraču na tržištu, a pogotovo u oblasti poljoprivrede i proizvodnje hrane.

 Kako vidite ulogu osiguravajućih društava u kontekstu razvoja privrede i koliko u tome mogu da pomognu nova tehnološka dostignuća?

Institucionalni igrači poput osiguravajućih društava treba da imaju kontinuiran i otvoren dijalog sa institucijama kako bi doprineli opštem razvoju privrede i poboljšanju životnog standarda ljudi. Svaka zainteresovana strana će igrati svoju ulogu, a najvažnija je potpuna i zajednička posvećenost zajedničkim ciljevima. Što se osiguravajućih društava tiče, ona pre svega moraju da osete hitnost da pomognu klijentima da steknu sveobuhvatno razumevanje proizvoda osiguranja kroz transparentno otkrivanje, pojednostavljenu proceduru preuzimanja rizika i jasan proces upravljanja štetama, za dobrobit zajednice. Digitalizacija predstavlja jasnu promenu u industriji osiguranja, ne samo u Srbiji i biće podržana planiranim ulaganjima u infrastrukturu, što će u potpunosti preoblikovati poslovanje i procedure kompanija. Trenutna tehnološka evolucija u zemlji, sa osnivanjem nekoliko startapa i razvojem najsavremenijih tehnologija, utire put za budući rast industrije i značajno poboljšanje korisničkog iskustva. S tim u vezi, nedavni uspeh insurtech igrača na razvijenim i zrelim tržištima pruža zanimljiv uvid u potencijal tehnologija, veštačke inteligencije, mašinskog učenja, itd. Korisničko iskustvo je ključni faktor uspeha u finansijskoj industriji, koja je u potpunosti preoblikovana i transformisana širokom upotrebom savremenih uređaja i pretnjom čistih insurtech igrača. Proizvodi osiguranja će se sve više dopunjavati dodatnim uslugama, sa ciljem da se pruži vrhunsko korisničko iskustvo i postignu značajna poboljšanja u pogledu kvaliteta ponude i razumevanja potreba korisnika (mobilnost, imovina, zdravlje, putovanja, itd.). Sve ostalo će doći ako i kada bude pravi trenutak za to.

Jedna od važnih tema koja se nametnula u poslednje vreme jeste mentalno zdravlje i uključivanje osiguravača u celu problematiku kroz DZO. Da li i Vi razmišljate u tom pravcu i kako vidite dalji razvoj te vrste osiguranja koja je imala najveći rast prošle godine?

U zdravstvenom osiguranju postoji neiskorišćeni potencijal za budući rast, kojem ćemo  težiti oslanjajući se kako na veštine ljudi koji su se nedavno pridružili Kompaniji, tako i na vrhunske kompetencije na nivou Grupe u pogledu proizvoda, usluga za korisnike, digitalizacije procesa, uključivanja zdravstvenih ustanova, itd. Uprkos trenutnoj, još uvek ograničenoj, potražnji za proizvodima zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode, postoji značajan prostor za budući rast segmenta dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nakon pandemije COVID-19, koja je podigla svest ljudi o značaju zdravstvene zaštite u toku čitavog života. Pored toga, može se pružiti širok spektar zdravstvenih usluga kako bi se zadovoljili zahtevi i potrebe potrošača, podržavajući odgovor javnog sektora na zdravstvene potrebe građana. Izazov za industriju osiguranja je da osiguranicima obezbedi zadovoljavajuću ponudu i adekvatan nivo usluga, odgovarajući na potražnju za kvalitetnijom privatnom negom. Trenutni niski prosečni prihodi domaćinstava ograničavaju potražnju za proizvodima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezgode. Međutim, očekuje se stabilan rast potražnje usled ograničenja kvalitetnih javnih zdravstvenih usluga i sveobuhvatnog sistema socijalne zaštite. Osnovna profitabilnost poslovanja mora se pažljivo pratiti, a to se odnosi i na usluge brige o mentalnom zdravlju.

Koje rizike novog doba biste istakli kao ključne na koje bi građani trebalo da obrate pažnju u budućnosti, a za koje može da se pribavi osiguravajuće pokriće?

Građani znaju šta im je bitno. Ako mogu da dam jedan savet, oslanjajući se na iskustvo na zrelijim tržištima, trebalo bi da usmere pažnju na svoje najvažnije individualne potrebe: zdravlje, štednju, imovinu. Vidim ogroman potencijal za ove vrste osiguranja. Takođe je i jedna od dužnosti sektora osiguranja da osigura da pojedinci imaju potpuno razumevanje svojih potreba i sveobuhvatno znanje o alatima koje mogu da koriste da ih ispune.

Šta će biti fokus u narednom periodu kada je reč o DDOR osiguranju i kako planirate da zadržite poziciju na tržištu?

Naš fokus će biti da ostanemo konkurentni i pružimo vrhunsku uslugu našim klijentima, obezbeđujući profitabilnost našim akcionarima. Kao posledica toga dolazi i pozicija na tržištu. Podržavam zdravu konkurenciju jer ona pokreće čitavo tržište napred, ali to bi takođe trebalo da nam pruži dodatnu motivaciju da nastavimo da poboljšavamo način na koji vodimo računa o potrebama naših kupaca.

Učinićemo sve što je u našoj moći kako bismo zadržali našu konkurentsku poziciju na tržištu, težeći kontinuiranom poboljšanju našeg profila profitabilnosti, naše stabilnosti i otpornosti našeg poslovnog modela. Ključno je da zadržimo dobar i stabilan profit kapitala sa zanemarljivom promenljivošću naših racija, uz efektivno usluživanje naših klijenata i postizanje pozitivnih rezultata. Samo kroz postizanje pozitivnih rezultata možemo biti dovoljno snažni da pružimo značajnu podršku svim našim zainteresovanim stranama.

Strogo je zabranjeno kopiranje tekstova osim u slučaju preciznog navođenja izvora i linka ka originalnom tekstu.

Podeli tekst

Ako ste propustili

Povezane vesti

spot_img

KOMENTARI +

OSTAVITE KOMENTAR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo unesite svoje ime ovde